title
title
title
title
title
title
פעילות שומרי הנחל עם כיתות א' ב"מבוא הגליל"
כיתה ה' חנית מבית-הספר "מבוא הגליל" באיילת-השחר, תכננה, הכינה והעבירה פעילות משותפת עם ילדי כיתות א. הפעילות כללה הסברים, משחקים, תחרויות ופינות שונות. האירוע הופק לסיכום שנת "שומרי הנחל" בנחל חצור, באזור איילת השחר (ה"וואדי"). הוא התקיים ביום חם מאד, אך עם זאת כולם נהנו מאד והאירוע בכללותו היה הצלחה גדולה וחווייה לכל הצדדים - הן למפעילים והן למופעלים.