title
title
title
title
title
title
לקיבוץ - קולטים עלייה מברה"מ באיילת-השחר (1992)
סרטו של סמיון קציב מציב בפני המשפחות הנקלטות את שאלת השאלות: "מהו קיבוץ בשבילי"?
מרביתם כבר עזבו את הקיבוץ, אבל "האוטופיה והחלום" שלהם הונצחו במצלמה של סמיון.
הפקות קיבוץ איילת-השחר