title
title
title
title
title
title
מזל טוב לנישואי הבן
מ ז ל  ט ו ב !!!

לדליה ומשה ענוים
לנישואי הבן יובל עב"ל מידן

ולכל המשפחה הענפה
ברכות חמות ולבביות של אושר,
שמחה, אור, אהבה והרבה נחת

מבית איילת השחר