title
title
title
title
title
title
שיקום תשתית הדרך המזרחית לשדות

 

לתושבים, לחברים, למנהלי הענפים והפעילויות שלום.

 

החל מיום רביעי ה 21/09/2016 ובמהלך עשרת הימים הבאים 

יבוצעו עבודות שיקום תשתית בכביש הגישה לשדות למטעים וללולים שממזרח לקיבוץ.

העבודות צפויות להסתיים ביום שישי ה 30/09/2016.


העבודות יבוצעו החל מאזור תחנת הדלק הפנימית של הקיבוץ ובמורד הדרך לכיוון לולים 4-5.


אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית ומבקשים להשתמש בדרכים חלופיות בפרק הזמן בהם מבוצעות העבודות.


במידה וישנם קשיים, או צרכים מיוחדים הנובעים מביצוע העבודות הנ"ל, אנא, ידעו אותי.

 

 יובל נעמני-מנכ"ל