title
title
title
title
title
title
מזל טוב כפול
מ ז ל  ט ו ב  כפול..
לכמי ותולי רימוני
להולדת הנכד והנכדה
בן בכור- לרותם וסיון בקיבוץ יגור
בת ללילך וספי - אחות לעדי ושני 


לכל המשפחה הענפה
איחולים לבביים של אושר,שמחה, 
אור אהבה והרבה נחת.
מבית איילת השחר