title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הבן, הנכד והנין
מ ז ל  ט ו ב !!! 

למרגלית גולן ודן גולן 
להולדת הנכד הבכור
                בן בכור - לאורי ודניאל
נין- לאסתר ועוזי דיסלר

ברכות חמות לכל המאושרים!
רוו נחת, שמחה ואושר עם הרך שנולד!

מבית איילת-השחר