title
title
title
title
title
title
אלישבע גיל ז"ל
בצער רב אנו מודיעים
על פטירתה של חברתנו אחותנו היקרה
אלישבע גיל (אגמון)

הלוויה התקיימה
ביום שישי, בבית הקברות בראש-פינה

משתתפים באבלה הכבד של המשפחה.

משפחת ברימר