title
title
title
title
title
title
דיון ציבורי על הבית הסיעודי
דיון ציבורי ראשון בנושא הבית הסיעודי

יתקיים ביום ראשון 09/10/2016 בשעה 20:00 במועדון

בדיון ישתתף מר יצחקי חן

הוא יציג את העבודה שערך עבורנו לבדיקת חלופות שונות לשדרוג
הבית על פי דרישות פרוגרמת 2016 של משרד הבריאות
ואת סקר הביקושים העתידי שביצע בנוגע למיטות סיעודיות באזור.

כולם מוזמנים!