title
title
title
title
title
title
"האזינה אלוהים תפילתי" בביצוע אורלי ואלק
פתיחת טקס חגי תשרי תשע"ז בבית הספר מבוא הגליל.
מבצעים: אורלי חורין - חלילית; אלק - כינור