title
title
title
title
title
title
מזל טוב לרעיה, יורם והמשפחה הרחבה
מ ז ל ט ו ב !!!
לרעיה ויורם דורה להולדת הנכדה
לרועי ועינת דורה -להולדת הבת ניר
אחות למאיה



לכל המשפחה המורחבת
ברכות חמות ולבביות של אושר,
שמחה, אור אהבה והרבה נחת

מבית איילת השחר