title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / נובמבר 1 2016
השדות מחכים לעיבוד - חריש וזריעה וגם לגשם שבושש לבוא... מתי זה יקרה?
שירים רבים נכתבו על החקלאות בארץ והנה אחד מהם:
"יום שמש עלה על הרי ישראל
השכם הזורע, השכם העמל.
היום בשדנו זרענו נזרע,
מיטב החיטה ומיטב השעורה".
                          יעקב פיכמן
אנחנו מחכים!