title
title
title
title
title
title
ארבעה דורות לעצמאות - קיבוץ איילת-השחר 1988
הכתבות  הראשונות שהוכנו למגאזין הווידאו המקומי "שרות עצמי"  מס' 1 לכבוד יום העצמאות ה-40 למדינה (תשמ"ח) 
עיקרן -  מרקם החיים בקיבוץ על היבטם הרחב:
הערבות ההדדית - הכינו: ניצה חי, כרמלה בר-נץ, בני דורה, ברל'ה צפרוני. קריינית: ניצה
המקצועיות - הכינו: גיגי, מימי רימוני. אברהמי לביא. קריינית: גיגי רם
גאוות היחידה - הכינו: רבקה סבג, צליל לנדסמן, גאולה לפיד, נעמה אפק, בני דורה. קריינית: רבקה סבג
החלום ושברו (הנעורים) - כתבה רביעית באותה הסידרה על הדור הצעיר נמצאת בסרטון נפרד.