title
title
title
title
title
title
הקמת צלחת לשידורי לוויין בקיבוץ

כתבה המתעדת את הקמת הצלחת לקלייטת שידורי הלווין על גג חדר האוכל בקיבוץ. (1992)
חומי יזרעאלי מלווה את התהליך.