title
title
title
title
title
title
הקיבוץ והתקשורת - עיתונות ומשטרה
כתבה מצולמת שנערכה ל"שרות עצמי" מס' 17 בינואר 1990, בעקבות מקרה שארע בקיבוץ. 
בעקבותיה נערך באולפן דיון על הקיבוץ והתערבות של גורמי חוץ בתוכו.
כתבים: שרוליק, אריק, אדולפו, יובל ואריק. עריכה: אלה ריבניק קריין: שרוליק אשל