title
title
title
title
title
title
מזל טוב כפול למשפחות עילם ושחר
מזל טוב!!!
לעדית ויובל להולדת התאומות
אחיות לעופרי
לסבתא רבתא -בתיה שחר להולדת הנינות 
לדיתה ועוזי עילם - להולדת הנכדות
לסבתא קלאודיה וסבא קרלוס - בירושלים
ולכל המשפחה הרחבה...

שפע ברכות, אושר ורוב נחת
מבית איילת-השחר