title
title
title
title
title
title
תוצאות הקלפי 2/12


ביום שישי  02/12/2016 התקיים קלפי 
   
תוצאות: 

סה"כ בעלי זכות בחירה - 305
הצביעו  - 207 חברים 

 1. בחירת רכזת רווחה. מועמדת: חן וולדמן. 
        
בעד - 160 
נגד - 42
נמנעים - 5
נבחרה ברוב גדול! - בהצלחה


 2. בחירה בין שתי חלופות לשדרוג והרחבת הבית הסיעודי 
 חלופה 1 : שדרוג והרחבה של הבית הסיעודי ל 36 מיטות.  - 115
 חלופה 2 : שדרוג והרחבה של הבית הסיעודי ל 22 מיטות.  - 89
נמנעים - 3

בהצלחה!

צוות קלפי ויובל נעמני (מ"מ מנהל קהילה).