title
title
title
title
title
title
לקראת קלפי בנושא הבית הסיעודי
לקראת הקלפי ביום שישי 2/12

שתי חלופות להצבעה על הבית הסיעודי - דף מסכם 

חברות וחברים שלום, 
באסיפה שהתקיימה בתאריך 22/11/2016 הוחלט בתום הדיון בערעור על הבית הסיעודי להעביר להצבעה בקלפי שיערך ביום שישי הקרוב ה 02/12/2016 שתי חלופות.

1. בניית בית סיעודי המכיל 36 מיטות 
2. בניית בית סיעודי המכיל 22 מיטות . 

שתי החלופות הוצגו ע"י היועץ המקצועי מר יצחקי חן,  ובהמשך התקיים דיון על היתרונות והחסרונות של כל אחת מהחלופות . 

לקראת ההצבעה בקלפי אנו רוצים להביא לידיעתכם את עיקרי הדברים הקשורים לכל אחת מהחלופות.
 
1. בית המכיל 36 מיטות
 • עלות ההשקעה כ 10 מיליון ₪ . המימון לבנייה : 5 מיליון ₪ הלוואה , 2.5 מיליון הון עצמי, 2.5 מיליון מענק הביטוח הלאומי, החזר הלוואה שנתי עומד על כ 800 אש"ח במשך 7 שנים.
 • הרווח השנתי הצפוי מהפרויקט 1.0 – 1.4 מיליון ₪ בשנה כאשר התשואה להשקעה הינה 17%.
• יש תכניות בניה מאושרות לפרויקט, יש קבלן זוכה, וקיים הסכם משולש חתום עם המועצה האזורית גליל עליון והביטוח הלאומי המבטיח את המענק לבנייה.
 • על פי התוכנית המאושרת כבר על ידי משרד הבריאות, השוהים בכליל החורש ימשיכו לשהות בו במהלך הבניה, בהתאם לתוכנית בינוי בשלבים.
• רמת הבינוי, הגימורים,  החומרים, ועיצוב החדרים  - בסטנדרט גבוה מאוד.
 • הגדלת הבית "נוגסת" בחלקת דשא בגודל של כ 0.5 ד' מצפון מזרח לבית הקיים.
 • על פי תכנית אדריכל הנוף שנשכר על ידנו, הפגיעה בנוף לא תהיה משמעותית, 
ניתן לראות את הדברים בהדמיות שפורסמו   
 • להפרת ההסכם עם הביטוח הלאומי יכולות להיות השפעות שליליות על מערכת היחסים של הקיבוץ עם המוסד. 
• עד כה הושקעו בתכנון הבית כ 600,000 ₪ בעבודת אדריכלות ותכנון כולל עבודות יועצים.
• כל חברי הנהלת הקיבוץ הבכירים, ההנהלה הפעילה ומועצת המנהלים תומכים בחלופה זו ורואים בה פתרון ראוי ויציב לאורך שנים לאוכלוסיית החברים הנזקקים לשירותי הבית, ולתמורה הכלכלית החשובה שהוא יכול להביא לקיבוץ. 

 2. בית המכיל 22 מיטות
 • עלות ההשקעה מוערכת ע"י היועץ ב כ 4.0 מיליון ₪
 • היועץ חושב שניתן לקבל מימון של הביטוח הלאומי בסדר גודל של 1.0 מיליון ₪ לפרויקט .
   אין אימות להצהרה זו, ואם אכן יינתן מענק אישורו עלול להמשך זמן רב (שנים אחדות) ובמיוחד לנוכח הפרת ההסכם לבניית 36 מיטות. המשמעות היא שהבנייה אם תתבצע, תתעכב למשך שנים.

 • לבית של 22 מיטות אין תכנית (אפילו לא רעיונית). יידרש להשקיע עוד כ 300 אלף ₪ בתכנון חדש.  
   גם בבית של 22 מיטות יאלצו להרוס כ 250 מ"ר של הבית הישן ולהוסיף תוספת לכיוון מזרח בסדר גודל של כ 250 מ"ר.

 • הרווח הצפוי לפרויקט של 22 מיטות עומד על כ 50 אלף ₪ בשנה .
    הרווח יכול בקלות להפוך להפסד בתפוסה הנמוכה מ 90%, ולהעמיד בסימן שאלה את הפעלתו של הבית .
    התשואה להשקעה בבית זה היא 2% ואם נוסיף לה את התשלומים לרשות מקרקעי ישראל בגין השימוש בשטח, הפרויקט לא יתאזן לעולם.   
 • אם תבחר חלופה זו, צריך יהיה לפנות את כל השוהים בבית לתקופה שבין 18 ל 24 חודשים . אין בחלופה זו גמישות המאפשרת השארת השוהים בבית.
 • בבית של 22 מיטות לא יוכל הקיבוץ לקיים מרכז יום (בית משפחתי משולב) לחברים שרוצים וזקוקים לקבלת שירותים כגון הסעדה, בריאות חברה וחוגים, ולשוב לביתם לאחר מכן.
 • אף הנהלה נבחרת של הקיבוץ לא תומכת בחלופה זו.  
 • יתרונה היחיד של חלופה זו על פני הראשונה, הוא בכך שהבנייה אינה מחייבת תוספת לכיוון הדשא מצפון לבית.

 

סיכום: אנו מוצאים כי הקמת בית סיעודי של 36 מיטות ייתן מענה עתידי ראוי ובטוח לצרכי קיבוץ איילת-השחר וחבריו, כאשר הרווחיות הצפויה והסיכון הנמוך של ההשקעה אמורים להבטיח את יציבותו הכלכלית תפעולית של הבית לאורך שנים. ובנוסף יהווה מקור הכנסה ורווח נוספים להם זקוק הקיבוץ.  

בכבוד רב, 
עקיבא פלק-יו"ר. יובל נעמני-מנכ"ל. רבקה זמיר-מנהלת כספים. שלמה רווח-רכז תחום קרקעות ותשתיות.