title
title
title
title
title
title
איילת-השחר - הדלקת נרות חנוכה בענפי הקיבוץ - מטבח מרכולית וחדר האוכל
לקראת חנוכה תש"ן (דצמבר 1989) עבר צוות הווידאו המקומי בין ענפי השירות בקיבוץ
ובכל אחד מהם הודלקו נרות חנוכה, בהתאם לשמונת ימי החג.
הטקס היה מלווה בברכה על הנרות ובסיפורים שונים על הענף.
נר שמיני מדליקים עובדי המטבח המרכולית וחדר האוכל.
כתב: ראובן ברזילי