title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח
אסיפה כללית אגש"ח

ביום שלישי 22/5/2018 
בשעה 19:00 במועדון  


סדר היום:
 • אישור צוות קלפי (רחל לביא, אילנה בצלאל,אתי זמיר, אסתר ארז, לאה בארי).
• הצגה ואישור להעברה לקלפי של מועמדת לתפקיד ניהול החינוך הבלתי פורמלי - הדס מטלון צפרוני. 
• סיכום שנת 2017. 

 בברכה, עקיבא פלק- יו"ר, דנית קמעו- מנהלת קהילה. 

מי שמגיע, משפיע