title
title
title
title
title
title
"כד הקמח" בביצוע ילדי כיתות ב'
שירה של נעמי שמר
בסיום מסיבת קבלת התורה של כיתות ב, 6.12.16
ביה"ס "מבוא הגליל", תשע"ז