title
title
title
title
title
title
תוצאות הקלפי
ק ל פ י
מיום שישי – 17.03.2017 


בעלי זכות הצבעה - 304 
סה"כ מצביעים-192  

משפחת יוסף - חן ואורן     
משפחת סונגו - שירלי ורן     
משפחת גבאי מאיה וכפיר    
משפחת אליאס- עדי (שבתאי) 

כולם עברו
            

בשעה טובה לחברים החדשים - ולנו !


 צוות הקלפי, דנית קמעו – מ. קהילה