title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / ינואר 1 2017
זן חדש במטע האבוקדו שלנו. שמו B.L.. 
יש לו גם שם אחר, אך הוא מוכר יותר בראשי התיבות של שמו.
מגדלי האבוקדו מחפשים זנים דמויי זן ה"האס" וה-B.L. הוא אחד מהם.
האשכול של הפירות כה יפה ומעיד על פוריותו הרבה.
הזן הוא מאוחר יותר מאחרים.
תיהנו מהתמונה גם אתם ומהפרי...כאשר ניתן יהיה לעשות לקט!