title
title
title
title
title
title
אישורי תושב
לכלל הציבור, שלום

"אישורי תושב" יחולקו בשבוע הבא 
בימים ב' 16/1     ו ג' 17/1 
בין השעות 16:00 – 18:00
במשרדי המזכירות

נא להצטייד בת.ז.

בברכה, סיגל