title
title
title
title
title
title
אזכרה 30 - לאביבה אופז ז"ל
 א ז כ ר ה

  
במלאת 30 ללכתה של 
 
אביבה אופז ז"ל 

נעלה לקברה ביום חמישי ג' אדר 27/2/2020 
 
בשעה 17:00 נפקוד את קברה ונערוך גילוי מצבה בבית הקברות
בשעה 17:30 נתכנס במועדון. 

בתוכנית: 
קטעים ממכתביה של אמא. 
קטעים מסרטים שאוהד צילם. 

 נשמח שתצטרפו אלינו 

הלה, זהר, שירה ואוהד
 והמשפחה