title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / פברואר 2017
הן היו צמד-חמד איתנות ואהובות
ונער קטן נוהג בהן.
אך האסון רדף אותן והגיע...
מי הן? והנער הקטן, מיהו? והאסון - מה אירע?
כל תוספת ידע תתקבל בברכה!


קצת היסטוריה מקומית מעטו של זהר: היה פעם ענף שנקרא "חצירים". תפקידו היה לייצר ירק לפרות ברפת, לצאן בדיר ולפרדות, הסוסות באורווה וגם לתרנגולות בלול. כאן "שובצו" לעבודה צמד הסוסות. שטחי הגידול היו בג'יפטליק, באזור באר א'. אחרי מלחמת השחרור עברו שטחי הגידול למלחה ושם הענף שונה ל"מספוא". קוריצה ותלתנה היו סוסות עבודה, שהובילו את עגלת הירק הענקית והכבדה. אנחנו, הילדים, אהבנו אותן ואת הבת "רביבה" עליה רוכב נעם (בתמונה המצורפת). כל הסוסות נהרגו בהפצצות הכבדות של המטוסים הסוריים על איילת-השחר במלחמת השחרור. מצורף קישור לסיפורו של נעם על המקרה, כשהיה תלמיד בכיתה ט':
קישור לסיפורו של נעם משלי על המקרה, כשהיה תלמיד בכיתה ט':