title
title
title
title
title
title
ט"ו בשבט באיילת
ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות...

כיתת הבר-מצווה 
מזמינה את כל הציבור לנטיעה

נפגש ביום שישי בשעה 12:30 בצהריים
בבית הרוכב, לנטיעת עצים צוּפיים
שתיית צוף ועוד הפתעות...

נא להביא כלי עבודה
וצנצנות ריקות ונקיות.
(רצוי של דבש איילת השחר)
מבטיחים למלא אותן במשקה חלומי!

כתת הבר מצווה, צוות המכוורת,
הנוי והתרבות