title
title
title
title
title
title
קשתני "מבוא הגליל" במרכז קלור
"הברווזון" בנגינת קשתני "מבוא הגליל" במרכז קלור 16.3.2017
בהדרכת  אלק ז'יבוטובסקי; מלווה בפסנתר:  שני תם