title
title
title
title
title
title
לידיעת המעוניינים במועדון
בתאריכים 4.5 - 23.5 (כולל) לא אהיה במשק.

בענייני מועדון לחבר ומועדון גאי''ה,
יש לפנות לאריאלה שדה 

להתראות ב-24.5
דבורה