title
title
title
title
title
title
רפת

משק וחקלאות

רפת החלב


לאחר מספר שנים של שדרוג ברפת, הושלמו הסככות, שופרו מערך החליבה ומסלול הגישה אל עמדות החליבה והורחבו מקומות האכסון למזון.
לאחרונה נרכשה עגלת מזון חדישה, תוצרת מפעלים בלכיש ושדרות. היא מחליפה את קודמתה, ששירתה אותנו למעלה מ-30 שנה.
גם הצוות הקבוע עבר שינויים. בצוות הנוכחי ישנם שמונה עובדים קבועים, אחדים מהם במשרה חלקית.
חוק העסקת נערים, גרם להפסקת העסקתם של נערים מתחת לגיל 16 והחלפתם בעובדים החלקיים.

מזה שנים הרפת שלנו הינה מהרפתות המצטיינות בארץ מבחינת התוצאות המקצועיות והכלכליות שלה.
ברפת, נכון להיום כ 280 חולבות
220 עגלות
פר הרבעה אחד!
העגלים נמכרים ואין גידול לבשר.
כמו כן, נמכרות גם חלק מהעגלות, שאינן דרושות לתחלופת החולבות.

מנהל הרפת: איתי זמיר 052-3668850

 
הרפת בהיבט היסטורי – שנים ראשונות...

הרפת הראשונה הוקמה, עם ראשית ההתיישבות, בצד הצפוני של הוואדי.
מבנה הקומותיים של הרפת הראשונה, הוא ממבני הבטון הראשונים באיילת-השחר.
בקומה הראשונה שכנו הפרות. מעליהן, בקומה השנייה, אוכסנו הקש והחציר – כמודל שימשו הרפתות באירופה.
המחסור במים השפיע קשה על הענף. לא ניתן היה לגדל מספוא ותנובת החלב הייתה נמוכה, בהתאם.
בשנת 1920 התנובה השנתית הייתה 1200 ליטר לפרה. בשנות השלושים הגיעו ל – 3000 ל' לפרה.
על הענף עברו משברים רבים – עודפי חלב בארץ ומחסור בקירור גרמו לכך, שהיו חייבים להוביל את החלב, מידי יום למחלבת תנובה.
ב – 1939 נעשה ניסיון ראשון לפיטום עגלים, כדי להעלות את הריווחיות של הענף.
בשנות השישים כבר עלתה התנובה לפרה ל – 5000 ל'.
נבנו הסככות הפתוחות, במקום הרפתות המיושנות וכמו כן נוסף מכון החליבה, שהחליף את החליבה במכונות ניידות. (בשנות החמישים חלבו עדיין ביידים).העדר גדל כבר ל-235 ראש, מהן 90 חולבות. העבודה התייעלה ובמקום 19 י"ע לפרה ב-1959, ירדו ל-13 י"ע. עם המעבר לסככות ולמכון החליבה, חלו שיפורים בהזנה והוכנס מיכון להוצאת הזבל.
בשנים הבאות הפכה הרפת לענף מוביל במשק החי שלנו, וכיום משמשת כאחד מעמודי התווך של החקלאות ומשק החי באיילת-השחר.