title
title
title
title
title
title
שינוי במערך החיובים בתקציב
לידיעת החברים!

כחלק מהשינויים במערך הכספים
חיוב תקציב אישי יעבור ל- 20 לכל חודש.

השינוי יחול על תקציב חודש יוני 2017, החיוב בפועל יהיה ב- 20 ליולי 2017

אנא היערכו בהתאם!

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות לרבקה זמיר