title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / מאי 1 2017
נטיעות חדשות של אבוקדו ב-2017
בימים הקרובים תינטע חלקה חדשה של כ-80 דונם מצפון לחלקת הג'פטליק, שניטעה ב-2013.
מבנה בית האריזה הישן נחשף מערמת החול והאשפה שכיסתה את סביבתו, וגם חלקה זו תינטע באבוקדו.
מטעי האבוקדו, שאינם מרוססים בכימיקלים, יהיו "שכנים טובים" להרחבות העתיד של איילת-השחר.