title
title
title
title
title
title
מזל טוב לאילנה בצלאל
מ ז ל  ט ו ב !

לאילנה בצלאל - להולדת הנכדה 
 לאלעד ואביבית בצלאל - בת
 ושמה בישראל: קשת 
אחות לאלמז 

 לכל המשפחה המורחבת 
צרור ברכות ואיחולים של אושר, 
 שמחה, אור, חיוכים והרבה נחת 

 מבית איילת השחר