title
title
title
title
title
title
מזל טוב לפועה שליט
מ ז ל  ט ו ב !!!

לפועה שליט
לנישואי סיגל עב"ל רז מנור
לכל המשפחה באיילת בשחר
ולמשפחת מנור

ברכות חמות של אושר,
שמחה, אהבה והרבה נחת

בית איילת-השחר