title
title
title
title
title
title
פקאן
היקף הענף: 240 דונם שניטעו ב-1984 עד 1987.

החלקות נטועות באדמות שוליות ודלות, שבעבר לא נתנו יבולים רווחיים מכל גידול שהוא.

היבול הממוצע, הרב שנתי, הוא כ-40 טון.

כדאיותו של הענף מתבטאת במיעוט העבודה בו וכן, בהוצאות הנמוכות בגידול. 
ובכל זאת, המחסור במים מעמידו כל העת בתחרות עם גידולים אחרים. 
חשיבותו העיקרית היא בהיותו נטוע באדמות שאין להן אלטרנטיבה אחרת.

 מנהל: מנחם נופר 0523668802