title
title
title
title
title
title
שוק book באיילת-השחר
"שוק book"

לכל המעוניינים/ות להביא ספרים לשוק -

במשך השבוע ניתן לשים אותם:
בכניסה הצפונית על השולחן.
בכניסה הדרומית לשים
בקופסא ליד הדלת.

הנכם מתבקשים לא להביא
אנציקלופדיות לאלבומים(יש המון).

כולם מוזמנים!
הצוות