title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / יוני 3 2017
אחרי תמונת הכנת השטח לנטיעה, ובעקבותיה - תמונת פיזור השתילים הרכים לקראת שתילתם -
הנה התוצאה - שטח נטוע לתפארת קיבוץ איילת-השחר ועובדי הענף!
וכמה דברים על המקום:
מטע האבוקדו גדל ב-80 דונם ומשתרע כיום, יוני 2017, על 700 דונם.
החלקה החדשה תיקרא: "חלקת החרובים" ע"ש חורשת החרובים ההיסטורית הסמוכה אליה.
הנטיעה נעשתה בקיץ, כאשר החום רב והצוות עושה ויעשה את כל שניתן, כדי להקל על השתילים להיקלט כראוי.
התמונה צולמה בשעת ערב,עם רדת השמש.