title
title
title
title
title
title
מסיבת י"ב
י"ב והבוגרת  

הייתם חמודים !
בהצלחה לכל אחד מכם בדרכו
וחופשה מהנה !
  


 כתת נענע - מסיימי י"ב: 
אורי מנור, זהר הרמן, ליעם מקנלי
נתנאלה אזואלוס, ליאב מורלי
זוהר שמשי, מיכה קרס, שון סקירמג'ר