title
title
title
title
title
title
חוגי יצירה בגאי"ה / תשע"ז 2017
שנת  תשע"ז 2016-2017 - שנה ענפה בפעילויות של חוגיי אמנות ויצירה.