title
title
title
title
title
title
חלקת אבוקדו חדשה – "החרובים" 2017

אחרי שהסתיימה הנטיעה החדשה, שהתאחרה לקיץ – יוני-יולי 2017 , הגיע הזמן לספר את סיפורו של השטח הזה.
קראנו לשטח "חלקת החרובים", על מנת להפרידה מחלקת ה"ג'יפטליק", שניטעה
ב-2013.
על שום מה "החרובים"?
ראשית, כי היא נטועה בקרבת חורשת החרובים. שנית – כך, אולי, נזכיר לצעירים שבינינו, שהחרובים היו פעם מטע של עצים נותני פרי. פריים היה מזון מבוקש בתערובת שהוגשה ברפת. מרכז הענף היה צבי בן-ערב, שריכז גם את ענף הזיתים. בזיתים היו נטועים במקום בו נמצאת חלקת האבוקדו הנקראת "הג'יפטליק".
אם הזכרנו את הזיתים, אז כדאי לספר שנטענו גם חלקה של כ-30 דונם ליד בית האריזה הישן. למעשה, הפכנו חלקה מוזנחת לחלקה שתיתן פרי ותשמור על מבנה ישן, מכובד והיסטורי "בית האריזה הישן", שניבנה בשנת תש"ג – 1943 והיום הוא אתר לשימור.
ואם נמשיך לספר את סיפורו של שטח הנטיעה החדש, אז נחזור להיסטוריה של קיבוצנו.
בהתחלה היו נטועים במקום שקדים, תפוחים ואגסים. ראשונים שנעלמו היו השקדים. זחלי הקפנוזיס השמידו אותם. חומרי ריסוס כימיים עוד לא היו בנמצא.
מטע הזיתים נעקר עקב ריווחיות נמוכה ותחרות על המים של השזיף, התפוח והאגס.
מטע התפוחים, האגסים והשזיפים, שהיה בשנות השישים והשבעים – הפרי של איילת-השחר, נקרא "המטע הזקן", היות והמטע הצעיר עבר לאכסנייה.
את התפוחים החליפו עצי אבוקדו, שגם הם פינו מקומם לגידולי פלחה ו"להרחבות החדשות". השזיף היה האחרון שנעקר וגם הוא עבר לחלקות רחוקות יותר.
וכמעט שכחנו שגם כרם ענבים היה פעם בשטח זה. כילדים עבדנו במסיק הזיתים, אסיף תפוחי ה"אלכסנדר", ה"יונתן" ו"הזהוב" שנשרו, ובבציר הענבים, כששמואל רבינוביץ, במטע, שמחה זיו בכרם וצבי בן-ערב בזיתים, מדריכים ומחנכים אותנו לעבודת החקלאות.
רבים מחברי איילת-השחר עבדו בענפים אלה – דור ראשון ושני וגם שלישי.
מטע האבוקדו החדש הינו מעין "גל-עד" לכל אותם חברים שהעבירו ימי עבודה רבים במטעים ותרמו את תרומתם לכלכלה וקיום קיבוצנו, איילת-השחר.