title
title
title
title
title
title
התרמת דם
התרמת דם
הדם שלך יכול להציל חיים! 
 
ביום ראשון 14.7.19 
 
תרמנו 36 מנות


תודה גדולה 

ארלט והצוות + מד"א