title
title
title
title
title
title
מפגש הסברה עם יועצי הד-און
חברות וחברים 

ביום ראשון הקרוב 30/7/2017
 בשעה 19:00
נקיים במועדון מפגש חברים 
להצגת התכנית האסטרטגית לעסקים של הקיבוץ 
אשר גובשה במהלך החודשים האחרונים.

במפגש ישתתפו אנשי חברת הד-און וחברי צוות ההיגוי.

ציבור החברים מוזמן לשמוע ולהשמיע.

בברכה -  יובל נעמני, עקיבא פלק, דנית קמעו