title
title
title
title
title
title
לילא - תערוכת מכירה
תערוכת מכירה - לילא 
יום שישי 11/8 בחדר האוכל באיילת השחר
10:30 - 15:00