title
title
title
title
title
title
ציפור גן עדן
לפניכם אימרת השבוע המשוטטת במרחב:

שני איילתים הגיעו לפיסגה ביחד: עדן שבתאי ודרור גלילי. 
דרור מציג בימים אלה תערוכת צילומים של ציפורים בשם "בארץ אהבתו"
במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.
עדן מככבת בטלוויזיה בשואו "רק רוצים לרקוד",
והנה הקשר ביניהם:
שמה של יעלת החן הוא עדן . 
אם כך -  הקשר לצפרות הוא "ציפור גן עדן"
זהו פרח יפיפה, הידוע בחיבתו לזקנים, שמקומם בגן עדן מובטח.
כך, או כך, זה חיבור נחמד. (ד"ר אבי גנתון)

(הועבר לעוזי דיסלר, שהעביר זאת להנאת הציבור האיילתי)