title
title
title
title
title
title
ברכות למגדה קנטרובסקי
מ ז ל  ט ו ב !!!

ברכות למגדה קנטרובסקי
לנישואי הנכד דור עב"ל ליהי
בנם של חנהל'ה וקרלוס גולדברג
ברכות חמות גם למשפחות כנר וגולדברג 

שפע אור ושמחה, חום ואהבה, 
לזוג הצעיר ולמשפחה הרחבה...

מבית איילת-השחר