title
title
title
title
title
title
מזל טוב ליונינה ענתבי
מ ז ל  ט ו ב !


ליונינה ענתבי - להולדת הנכדה
בת בכורה לדורון וג'ני
בבאר שבע
ברכות חמות, רוב אושר ושמחה
נחת וכיופים לכל המשפחה 


בית איילת-השחר