title
title
title
title
title
title
חילופין במזכירות הקיבוץ
לידיעת קהילת איילת-השחר 

אנו מקבלים בברכה את שובל הרמן עם כניסתה לעבודה במזכירות הקיבוץ.
שובל תחליף את סיגל מירובסקי, אשר קודמה לתפקיד בהנהלת חשבונות.

נאחל לשתיהן:  בהצלחה רבה!

בעקבות חילופי התפקידים, אנו נודה לסבלנות והבנה בקרב הציבור.

בברכה סיוון שושני והצוות המנהל