title
title
title
title
title
title
עדן בקיבוץ
בסוף אוגוסט ביקרו באיילת 
עדן ולהקתה
מצורף קישור לכתבה שערכו ב"מאקו" לסיכום הביקור


(יש הרבה פרסומות בדרך - לא להתייאש. נקווה להתגבר עליהן ולהגיע לכתבה עצמה)