title
title
title
title
title
title
מזל טוב למשפחת גדה
מזל טוב!!!

לדינה וניר גדה
בחתונתם של הלה ושי


ברכות חמות לכל משפחת מוזס וגדה 
ברכות לרונית ואיל ומשפחת ינאי משדה נחמיה

ראו רק שפע אור, בריאות ונחת 
והרבה אושר בביתכם
 
מבית איילת-השחר