title
title
title
title
title
title
מזל טוב למשפחת מירון
מזל טוב!!!

לשולה ויגאל מירון
לענבל וטלי דגן
 לנישואיהם של  
עטר ומיה

רוב ברכות, שפע אור ונחת,
אושר ושמחה וכל שרק תבקשו...

שמחים בשמחתכם,
בית איילת-השחר