title
title
title
title
title
title
זיכרונות ילדות באיילת-השחר

ארבעה קישורים לסיפורים המבוססים על זיכרונות מילדותה של הילה שי (גלשטיין) בקיבוץ.
הילה, ביתם של צבי ובלומה גלשטין, היא בת איילת-השחר. כיום, חברת קיבוץ מפלסים.
המשפחה עזבה את איילת בקיץ 1950. הילה נולדה ב1939 ומבחינה זאת "שייכת" לקב' "שחר".


www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_shai_ayel... target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=iw&q=http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_shai_ayel... style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; background-color: transparent;">www.kibbutz.org.il/' target='_blank'>http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_shai_ayelet.htm

www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_shai_zich... target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=iw&q=http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_shai_zich... style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; background-color: transparent;">www.kibbutz.org.il/' target='_blank'>http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_shai_zichronot.htm

www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_gleshtein... target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=iw&q=http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_gleshtein... style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; background-color: transparent;">www.kibbutz.org.il/' target='_blank'>http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila_gleshtein_shay_yaldut.htm


www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila-shai_esh_... target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=iw&q=http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila-shai_esh_... style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">www.kibbutz.org.il/' target='_blank'>http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila-shai_esh_fl
www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila-shai_esh_... target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=iw&q=http://old-www.kibbutz.org.il/sipurim/sipur/hila-shai_esh_... style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">eshbekim.htm